İdeal Misafirin 7 Özelliği

1- Çat kapı gelmez

 

 

 

2- Davet bekler

 

 

3- Eli boş gelmez

 

 

4- Umduğunu değil bulduğunu yer

 

 

5- Üç günden fazla yatıya kalmaz

 

 

6- Mümkünse çocuklarını yanında getirmez

 

 

7- Etrafı karıştırmaz